MPS

urn:aero:airm:1.0.0:ContextualModel:Abbreviations:MPS

Metres per second

Source: ICAO